Sklep intenretowy Krinner Polska
Regulamin sklepu

Strefa klienta

Regulamin sklepu

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez PLANTATEKST z siedzibą we Wrocławiu ul. Przejazdowa 11, 51-167 Wroclaw, numer NIP: 898-149-93-15 , prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem adresem http://krinner-dystrybucja.pl).

2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem PLANTEKST wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

3. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.

§ 2. Realizacja zamówień

1. Zamówienia poprzez stronę http://www.krinner-dystrybucja.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie firmy PLANTATEKST. i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie oraz klienci nie posiadający konta klienta w sklepie firmy PLANTATEKST

2. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie PLANTATEKST, e-maila lub telefonicznie i jej przyjęcie przez Sklep. 

3. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia zamówienia, PLATATEKST dokonuje sprawdzenia dostępności towaru.

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość. Na kliencie ciąży obowiązek zapłaty za towar.

5. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe PLANTATEKST.

6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować zamówienie lub ograniczyć zamówienie do części towaru, który jest dostępny.

7. Klient może anulować złożone zamówienie w każdym czasie, telefonicznie (+48) 71 326 17 11 lub e-mailem pod adresem biuro@krinner-dystrybucja.pl jednak nie później niż do momentu wysłania towaru do Klienta.

8. Zamówienie jest dostarczone na adres wskazany przez Klienta za odpowiednią opłatą. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduję się na stronie: http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e- mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

10. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.

§ 3. Dostawa

1. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, bądź po obustronnym uzgodnieniu inna firma przewozowa.

2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

3. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sklep.

§ 4. Odstąpoienie od umowy

1. Klient będący konsumentem , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 Klient będący konsumentem zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. W przypadku stwierdzenia zużycia towaru, PLANTATEKST potrąci koszt takiego użytkowania.

3. PLANTATEKST zwraca na rachunek bankowy Klienta – konsumenta należność za zwrócone zamówienie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu zamówionego towaru.

§ 5. Reklamacje

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek PLANTATEKST, który pokrywa związane z tym koszty.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, PLANTATEKST zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

5. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, PLANTATEKST informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi PLANTATEKST.

§ 6. Polityka ochrony prywatności.

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sklep zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

2. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie PLANTATEKST , który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo miejsca wykonania umowy.


Kontakt

KRINNER – DYSTRYBUCJA

51-167 Wrocław, ul. Przejazdowa 11

tel.: 0048 600 630 879

tel.: 0048 713 261 711

e-mail: biuro@krinner-dystrybucja.pl

www.krinner-dystrybucja.plStrona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.[X]